Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 16 ) '
Blijf in geen vertrek, waarin zich een groot,
getal menschen bevindt, want hier is, door de
vele uitwasemingen, de lucht vochtig, en een
geschikte geleider voor de electriciteit.
Zoo een onweder in den nacht uitbarst, moet
gij niet te bed blijven, want dit trekt de blik-
sem door de warmte, en het menschelijk ligchaam
daarenboven door het zweet, terwijl gij tevens
in gevaar zijt om in het bed te verbranden.
Buiten het bed, zijt gij beter in de gelegenheid
om eenen ontstanen brand te blusschen of te dem-
pen, en om uwe hulpbèhoevende medemenschen
lïijstand te verleenen.
Doof het vuur uit den haard, want eene voch-
tige lucht en rook geleiden den bliksem.
Bevindt gij u, gedurende een onweder, op straat,
neem dan uwe plaats niet bij muren van hooge
gebouwen, onder torens of goten, want zulke
plaatsen zijn door het afvoeren van den bliksem
zeer gevaarlijk.
Zijt gij bij zülk eene gelegenheid op het vlak-
ke veld, zoek dan geene schuilplaats onder hoo-
ge boomen, en inzonderheid niet onder eiken en
wilgen, tij inolens, hooi - of graanschuren. Ga
ook niet nabij vijvers, sloten of andere wateren.
Wacht u ook om bij een onweder u buiten-
gewoon te bewegen, want hierdoor wordt het
zweet en andere uitwasemingen bevorderd, en
gij dus nog beter geschikt om den bliksem tot
geleider te dienen. Blijf niet te paard, of in
een open rijtuig, en verwijder u zelfs van paar-
den, die sterk uitdampen.
Zoo gij u bij een onweder in een bosch be-
vindt, zoek dan terstond die plaats, welke het
meeste open is, en begeef u in alle gevallen zoo
ver mogelijk van hel hoogste geboomte.
Hoe