Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 15 ) '
Behalve het heveilighigsmiddel, dc hhksemaflei-
ders, kan men bij onweders nog onderscheidene
maatregelen van voorzorg nemen, waarvan wij
eenige der voornaamste willen opgeven.
Vermijdt bij een naderend onweder muren,
schoorsteenen, enz., wai^t de bliksem verlaat gaar-
ne slechte geleiders, zoo als hout en steenen,
en gaat op betere over, onder welke het men-
schelijk ligchaam behoort door deszelfs vochten.
Kies gedurende het onweder de ruimste kamer,
die tevens eene hooge verdieping heeft, tot uw
verblijf, neem uwe plaats in het midden van dit
vertrek op eenen stoel van droog hout. Zitplaat-
sen op glazen voeten zijn van alle anderen het
verkieslijkste.
Houd geene natte kleederen aan, want deze
trekken de electriciteit meer aan dan drooge; —
de beste kleedingstukken in zulke omstandigheden
zijn die, welke van wol of zijde gemaakt zijn.
. Open een venster of de kamerdeur, opdat,
wanneer de bliksem in de kamer komt, gij niet
door de zwaveldamp stikket. Er zijn buitendien,
ook geene voorbeelden, dat de bliksem door
eene opene deur of door een open venster in
een gebouw geslagen is.
Verwijder u van alle rnetalen, b. v. van spie-
gels en schilderijen met vergulde lijsten, uurwer-
ken, ijzeren trclies, klavieren, enz,, en leg ook
alle metalen versierselen af. Overvalt u een on-
weder in de kerk, ga dan niet in de nabijheid
van het orgel.
Plaatst u niet bij eikenhouten meubelen. Want
dit hout schijnt bij voorkeur door den blikse.n
getroffen te worden.
BUjf