Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 14 ) '
Aan deze stang, verbindt men eenon stevigen
ijzeren of koperen draad of ketting van ten min-
ste eenen vinger dikte, welke langs het gebouw
op zulk eene wijze naar beneden gaat, dat de-
zelve nergens raakt, en in den grond of liever
in het water eindigt. In geen geval, moet men
dezen draad in riolen of dergelijke overdekte ka-
nalen leiden, naardien de bliksem de brandbare
lucht, die op zulke plaatsen meer dan elders
voorhanden is, kon doen ontvlammen, en daar-
door andere onheilen veroorzaken. Deze draad
moet ook ten minste 0,15 Nederl. el van het
gebouw verwijderd zijn, en zoo ingerigt, dat de
wind hem nergens mede kan in aanraking bren-
gen.
Vroeger, meende men, dat op deze wijze de
electriciteit uit de wolken getrokken en onscha-
delijk' afgeleid werd, doch later heeft men ont-
waard, dat deze meening geen zeker gevolg had,
en kwam men op het denkbeeld om de aflei-
ders eenvoudiger te maken. Men legt nu langs
de schoovsteenen en andere uitstekende punten
strooken lood of koper, en verbindt die met
andere strooken, die over de vorst van het dak
en langs den muur naar beneden gaan, waar
zij in den grond of in-het water eindigen.
De afleiders zijn onwedersprekelijk eene der
nuttigste uitvindingen, en het ware te wenschen,
dat ten minste alle gebouwen, waarin vele brand-
bare dingen voorhanden zijn, schepen, enz. van
zulke afleiders voorzien waren: dank hebbe daar-
ook onze verlichte Koning, die de meer
om
algemeene invoering van dit behoedmiddel bevo-
len heeft.
Be-