Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 13 ) '
het digtste bij is. Zoodra deze zich weder ver-
wijdert, daait ook de kwik. Hieruit volgt, dat
men geen gevaar te duchten heeft, warmeer bij
een onweder de kwik niet merkbaar rijst, daar
dit als een bewijs kan aangemerkt worden, dat
het eene andere rigting dan naar ons neemt.
Een onweder besteedt niet altijd even veel tijd!
om te naderen , en overvalt ons somtijds zoc
plotselings, dat wij geen' tijd hebben om mid-
delen ter beveihging aan te wenden, en treft
daar, waar wij dit het minste zouden vermoed
hebben. Wij mogen het dus als geen gering ge-
luk aanmerken, dat er een middel uitgevonden
is om den bliksem van gebouwen, schepen,
enz., waar dezelve schade kan doen, af te lei-
den naar plaatsen, waar dezelve, zonder onheil
te veroorzaken, kan wegvloeijen; wij bedoelen
de bliksemafleiders, die doorgaans eenvoudig af-
leiders genoemd worden.
De afleiders werden in het midden der acht-
tiende eeuw, door den beroemden franklin, van
wien wij reeds gesproken hebben, uitgevonden. De
afleider is het zekerste cn beste middel om torens,
kerken, andere gebouwen, schepen, zelfs para-
pluijen, tegen de vernielende werking des blik-
sems te beschermen. Zij zijn op de volgende
wijze zamengesteld.
Op het hoogste gedeelte van een gebouw, wordt
een vergulde koperen stang geplaatst, welke ten
minste ruim eene Nederl. el boven het dak moet
uitsteken, en in een punt uitloopen. Het onder-
ste gedeelte dezer stang, plaatst men in pek of
glas, en isoleert dezelve alzoo.
Aan