Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 12 ) '
njaar dezelve ontstaat te gelijk met den bliksem.
Doch daar het geluid niet zoo snel voortgaat als
het licht, is het natuurlijk, dat hoe verder de blik-
sem verwijderd is, er ook des te meer tijd moet
verloopen tussehen het zien van den bliksem en
het hooren van den donder, zoodat men daar-
uit met genoegzame zekerheid kan afleiden, hoe-
verre de uitbarsting van ons verwijderd is.
In heete luchtstreken, zijn de onweders me-
nigvuldigcr en heviger dan ia gematigde of
koudere.
Naardien het onweder zulke vreesselijke gevol-
gen voor den mensch hebben kan, zoo in zijn
persoon als in zijne bezittingen, kan het voor
nem niet dan hoogst belangrijk zijn te weten,
hoe verre het dreigend gevaar nog verwijderd
is, ten einde hij in staat zij, zich zoo veel mo-
gelijk te beveiligen. Het zien van het licht, en
het hooren van den slag, kan daartoe reeds
als middel aangewend worden, want men neemt
slechts waar, hoe A'cel seconden er tussehen bei^
den verloopen, en vermenigvuldigt dit met de
ruimte, die het geluid in eene seconde aflegt,
zijnde gemiddeld 305,78 Nederl. ellen, wanneer
het product nagenoeg aanwijst, hoe veel Nederl.
ellen het onweder nog van den waarnemer ver-r
wijderd is.
Er bestaat, behalve het bovengenoemde, nog
een eenvoudig middel om te weten of een on-
weder nadert of zich verwijdert, namelijk de Ba-
rometer. Zoodra een onweder nadei t, begint de
kwik in den Barometer te rijzen, en klimt steeds
hooger, naar mate de onweérswolken naderen,
ca bereikt zijn hoogste punt, waaucer de wolk
het