Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( n )
boomen, inzonderheid die met bladeren gevuld
zijn, boven muren, en natie ligchamen, boven
drooge, maar verlaat die allen, wanneer een
mensch in de nabijheid is, zoodat boomen,
waarbij menschen staan, eer getroffen worden
dan anderen.
Sterk geladene onweerswolken ontladen zich
niet op eenmaal, maar langzamerhand, zoodat
er tusschen de overspringende vonken telkens
eenig tijdsverloop plaats heeft, en dit eindigt
niet voor dat het evenwigt weder hersteld is.
De uitwerkselen van den bliksem zijn zeer on-
derscheiden. Zij veroorzaken braiid , verbrijzelen,
smelten of verslikken, en dit alles met eene on-
begrijpelijke snelheid.
Men onderscheidt de bliksem daarom in eenen
kouden en in eenen heelen slag. Een koude
slag wordt zulk een slag genoemd, die geen
brand veroorzaakt, en een heete, welke ligcha-
men doet ontbranden.
Gewoonlijk is de bliksem voor het dierlijk
ligchaam, dat hij treft, zeer gevaarlijk, en slechts
zeer zeldzaam komen deze met eene bezwijming
of ligte kneuzing vrij, maar doorgaans gaat hij
langs de oppervlakte van het hgchaam, en ver-,
oorzaakt den dood, zonder de inwendige deelen
te beschadigen. Menschen, die door den bliksem
getroffen worden, vindt men doorgaans in dezelf-
de houding, die zij in het oogenblik, dat zij
getroffen werden, aangenomen hadden, hetzij
staande, zittende, of liggende.
De donder, of den slag, hoort men terstond,,
of eenigen tijd na het zien van den bliksem,
nuiar