Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 10 ) '
is geen geleider vóór de electricileit. De beste
getóders zijn metalen; naar deze wordt de blik-
sem het eerst getrokken, en gaat langs dezelve,
Menschen en dieren staan, na de metalen, het
meest voor den bliksem bloot, inzonderheid wan-
neer zij zich in het open veld bevinden, terwijl
het tevens opmerking verdient, dat paarden en
sommige andere dieren nog eer dan de mensch
getroffen worden.
Wanneer de bliksem in eenen boom slaat,
neemt hij gewoonlijk zijnen weg tusschen den
bast en het hout, omdat daar de meeste voch-
ten voorhanden zijn.
Zoodra de bliksem de aarde bereikt heeft,
voornamelijk wanneer die vochtig is, verspreidt
dezelve zich bijna onmerkbaar, en het vernielend
vermogen houdt op schade te veroorzaken.
Verschillende omstandigheden kunnen de elec-
triciteit in de eene wolk ophoopen, en in de
andere verminderen, en dus het evenwigt ver-
breken tusschen wolken en wolken, en tusschen
de wolken en de aarde, en dit veroorzaakt
plotselijke en veranderlijke winden, regens, en
andere verschijnselen. Naderen evenwel ongelijk
geëlectriseerde wolken elkander, zoodanig, dat
zij in elkanders slagbereik komen, öf zeer nabij
de aarde, dan ontladen zij zich onderling op
elkander cn op de aarde, dat is: de electrieke
stof springt van de eene op de andere over, en
vertoont zich door hare snelheid als eenen straal,
die zich naar dat punt rigt, hetwelk zij het
gemakkelijkst bereiken kan. Wanneer het doel
der cicctrickc vonk de aarde is, verkiest zij
bgo-