Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 9 ) '
Wanneer de natuur, nu eens langer dan eena
korter tijd, op zulk eene ontzagverwekkende
wijze is werkzaam geweest om het verbroken
evenwigt te herstellen, beginnen de wolken al-
lengs eene andere gedaante te krijgen: zij her-
nemen de gewone graauwe kleur; de bliksems
verminderen, en houden eindelijk geheel op;
hier en daar dringen de zonnestralen weder tus-
schen de zich van elkander verwijderende wol-
ken door, en alles in de natuur schijnt een
nieuw leven ontvangen te hebben.
Meri ziet de bliksem in de lucht als eene ha-
kige zaagvormige lijn (eene zigzag) op de aarde
nédei-komen, en men houdt dezelve voor eenen
vonk als een vuurkogel, die door zijne verba-
zende snelheid zich als eene lijn vertoont.
De bliksem neemt zijnen weg naar zulke lig-
chamen die goede geleiders voor de electrici-
teit zijn, en eindelijk naar onze aarde, waar
hij het eerst op de verhevenste punten nedpr-
komt, zoo als op de toppen der bergen, torens,
boomen, schoorsteenen , gevels , scheepsmasten ,
enz.; evenwel kan een lager hgchaam, wanneer
het een beter geleider dan een nabijzijnd hoo-
ger ligchaam is, de bliksem van dit af cn naar
zich trekken.
Vele menschen sluiten bij het onweder zorg-
vuldig alle deuren en vensters, ui>^ vrees dat de
togt de bliksem in huis zal trekken, doch de-
ze vrees is in de meeste gevallen ongegrond,.
waijt de Juclit, eu vooral eene droogc lucht,
A 5 is