Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 8 ) '
•vele eenvoudige schichtwolken, die zich allengs op
elkander schijnen te stapelen, en zich als een
gebergte vertoonen.
De onweérswolken onderscheiden zich ook voor-r
namelijk door de kleur van de gewone wolken:
zij zijn grijs, gaan hier en daar in het blaaur
we over, en hebben op sommige, plaatsen eene
gele tint. Deze v\'olken massa vferspreidt zich ver^
volgens bij zware onweders langs het geheele uit-
spansel, doch de voortgang is niet altijd over-
eenkomstig met den wind, want niet zelden
naderen zij uit verschillende en dik\vijls tegen-
strijdige streken.
Terwijl de wolken zich op elkander schijnen
te stapelen, en langzaam naderen, is de wind
verbazend stil, en reeds in het verschiet vertoo-
nen zich kleine bliksemstralen, en een rommelend
gedruisch in de verte wordt gehoord. Hoe lan-
ger deze voorleekcnen duren, en hoe sterker en
langduriger de hitte geweest is, des te zwaar-
der is ook het nu volgende natuurverschijnsel;
maar dikwijls ook neemt hetzelve eenen aanvang
met eenen feilen bliksem, gevolgd van eenen
ontzeltenden slag. Weldra begint het nu ook
Ie regenen, en wel eerst met weinige maar groo-
te druppels, die echter spoedig vermeerderen,
terwijl zulk eene regen doorgaans in plasregen
overgaat, en als stroomen op den grond komt.
Deze regen is met tusschenpoozen matiger, doch
neemt bij elke nieuwe ontlading der ehctrici-:
teit weder in hevigheid toe.
Dikwijls gaat een onweder ook vergezeld met
hagel, en deze valt meest altijd in het begin
en dikwijls onder den regen vermengd. Zulk
een hagelwolk is witachtig graauw gekleurd, en
door ecu bijzonder gedruisch kenbaar.
' Wan-