Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 7 )
zeker stelde, want men beschouwde de onVvèers-
wolkcn als geleiders , die uit de onuiiigende
lucht de eleclriciteit ontvingen, en die dan door
de lucht geïsoleerd werden.
Wanneer dan, dus redeneerde men verder,
eene geladene wolk in de nabij iieid van eene
niet electrieke wolk kwam, onllaslle de eerste
^eich in de laatste, en dit veroorzaakte eenen
bliksemstraal, temijl de donder de slag was,
even als men die in het klein bij de vonk van
eene electriseev-machine waarne(^t, welke slag
door de terugkaatsing in de wolken meer of
minder hevig en langdurig werd.
Latere waarnemingen hebben bewezen, dal bei-
de geleerde mannen ook nog niet op het regie
spoor waren, en dal de electriciteit bij onwe-
ders nog anders werkt. De onweerswolken na-
melijk, ontladen zich onderling op elkander cq
oj) dc aarde.
In den zomer, ontslaan de meeste onweders,'
en dan voornamelijk in den namiddag en des
avonds. Zelden, barst een onweder plotseling
uit, maar in de meeste gevallen, geeft het zij-
ne nadering door zekere voorleekcnen te ken-
nen. Doorgaans, namelijk, is eenigen tijd te
voren bij eenen helderen hemel de lucht zoel
en drukkend, welke toestand op alles in de na-
tuTir ontsi^annend werkt, en zelfs bij sommige
menschen eene onwillekeurige beklemming of be-
vreesdheid veroorzaakt, zonder dat dit haren
grond vindt in de gedachte aan werkelijk ge-
vaar. Nu blijft de lucht niet lang meer helder.
Aan dcü horizont ol' gczigteindcr Ycrtooiieii zich
A4' ve«