Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 6 )
——
VURIGE LUCHTVERSCHIJNSELEN.
HeC onweder.
I,
In vorige eeuwen, ontbrak het aan eene
juiste kennis van dit even zoo vreesselijk als
prachtig natuurverschijnsel, en het heidensch bij-
geloof schreef hetzelve aan de ongerijmdste oor-
zaken toe. Lang verkeerde men nog in dezelfde
onzekerheid, en in de zeventieilde eeuw, hielden
de geleerden het bovengenoemde natuurverschijn-
sel nog voor een voortbrengsel van zwavelach-
tige dampen, die in de lucht zweefden, en door
wedcrkeerige wrijving tegen elkander ontvlam-
den. In de achttiende eeuw evenwel, toen' men
proeven met de electriciteit begon te nemen,
kwam men tevens op het denkbeeld, of het on-
weder ook eene werking dezer vloeistof konde
zijn, en door meerder kennis aan de electrici-
leit, en na vele proefnemingen, werd men in
dit vei-moeden meer en meer bevestigd.
WisKLER, te LeipMg, en FRAf^^LiN, in Noord-
Amerika^ hebben daarna, in de jaren 1746 en
1747, op eene overtuigende wijze aangetoond,
dat de electrieke vonk volkomen van gelijken
aard als de bliksem is, doch het ontstaan van
den bliksem in de Jucht geschiedt evenwel niel
op dezelfde wijze als de vonk bij de electriseer-
machiue, ofschoon men dit iiog langen lijd vooj
ze-