Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5 ) '
tricileit, hecfl men dezelve ook verschillende na-
men gegeven, en wel die van positief en we^a-
tief, terwijl men levens als wet heen aangeno-
men, dat ligchamen, die positief gecleclriseerd
zijn, elkander afstooten, even als de ligchamen
dit doen, die beide negatief geëlectriseerd zijn,
maar dat zulke, die verschillend, de eene posi-
tief en de andere negatief, gecleclriseerd zijn,
elkander aantrekken.
Niet alleen is het door wrijving, dat de elec-
triciteit opgeAvekt wordt: door verwarming, smel-
ting, verkoeling, oplossing, uitdamping, enz.,
wordt dit bij sommige ligchamen ook te weeg gc-
" bragt. Ten aanzien der uitdamping, heeft men
waargenomen, dat de dampen van water en an-
dere vloeistoffen eleclriciteit verwekken, zoodat-
dan de damp van water positief, en het onuit-
gednmple negatief gctleclriseerd is. Waimeer nu
deze dampen weder verdikken, en tot water
overgaan, worden zij weder negatief, terwijl
de ligchamen, waarmede zij in den staat van
damp in aanraking waren, positief geëlectri-
seerd zijn. Hieruit is op te maken, welk eene
verbazende hoeveelheid van electriciteit dagelijka
in den dam])kring wordt opgewekt, en door het
aanwezig zijn van »en meer of mindere hoeveel-
Keid der electricileit in den dampkring, wordea
«nderscheidcne natuurverschijnselen veroorzaakt.-
A 3 yUr