Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 4 ) '
sfaghereik. Het overgaan der cleclrieke vloeistof
op geleidende ligclianien veroorzaakt een zaclit
geblaas als van den wind, en dit heeft men
den naam gegeven van elcclrieke slroom.
I)e afstand, waarop door een ligcliaam, waar-
in de electrieke stof is opgehoopt, de in de
nabijheid gehragte kleine ligehamen aangetrokken
worden, en waarin zich het licht, het geblaas,
en een phosphorische reuk doen gewaar worden,
heet men den eleetrieken werkhriu^ of cfeclrie-
ke alniospheer van zulk een ligcliaam.
Men heeft waargenomen, dat er in hunne wer-
kingen twee tegen elkander overstaande soorten
van electriciteit bestaan. Proefnemingen door het
wrijven van glas en van harst hebben dit be-
vestigd. Ligehamen, die door het wrijven van
glas geëlectriseerd zijn, stooten elkander af, zoo-
dra zij in elkandeis eleetrieken weikkring of
atmosphee» gebragt worden, en hetzelfde heeft
ook plaats'bij ligehamen, die door wrijving van
harst geëlectriseerd zijn; doch een ligehaam, dat
door glas, en een ander, dat door hars geëlec-
triseerd is, bij elkander biengende, zal men
zien, dat zij dadelijk eikander aantrekken. Men
kan ook in glas de electriciteit opwekken, zoo
als die zich bij de hars voordoet, en omgekeerd,
wanneer men andere ligehamen lot wrijving aan-
wendt, waaruit volgt, dat het van het wrijf-
tuig, en niet van het gewreven wordende lig-
ehaam afhangt, welke soort van eleetriciteit op-
gewekt wordt.
Twee ongelijksoortige ligehamen met elkandei
wrijvende, zullen beide geëlectriseerd worden,
maar dc werking der electriciteit van het een(
is tegenovergesteld met die van het andere.
Docr de zoo vcrscliillcade werkingen der elec
iri