Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 3 ) '
electriseer-machiue, een werktuig, waarmede men
de electriciteit opwekt, proeven doet in eene
kamer, waarin de lucht door den adem van
vele personen, of door uitVvaseming van vloei-
stoffen en dergelijken, is vochtig geworden. Hier
is het moeijelijk, en dikwijls onmogelijk, om
de electrieke vloeistof, op een niet geleidend of
geïsoleerd ligchaam, zoodanig op te hoopen,
dat men daarmede proeven kan doen, want de
vochtige lucht maakt de oppervlakte der niet-
leiders vochtig, en alzoo kan de electrieke vloei-
stof zich in eene gelijke mate aan alle ligcha-
men mededeelen.
Menschen en dieren, metalen, eene vochtige
grond en water, zijn uitmuntende geleiders voor
de electriciteit. De kennis hiervan, gaf aan:
FRANKLIN, een bewoner van Noord. - Amerika ■,
aanleiding tot de uitvinding der bekende bliksem-
afleiders, bestaande deze in metalen stangen of
kettingen, die met eene punt boven gebouwen
of masten van schepen uitstekende, langs dezel-
ve gaan, cn in den grond of in het water
eindigen, waardoor de te overvloedige electrieke
stof uit de lucht, zonder schade aan gebouwen
of schepen te doen, langs die stangen of ket-
tingen naar den grond of in het water geleid,
wordt, waar dezelve zich gemakkelijk langs al-
le zijden kan uitbreiden. Zulk een geleider moet
puntig zijn, want de ondervinding heeft ge-
leerd, dat de electriciteit het gemakkelijkst door
puutige geleiders wordt overgenomen en zich daar-
op ontlast.
De afstand, waarin eene clectrike vonk op
een ajidor ligchaam overga,il, noemt men het
A 2