Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ni )
Volgens MONRAD, is deze uitdrooging den gehee-
len dag niet even sterk, terwijl de zon in som-
mige dagen door den stoüievel dringt; doch
somtijds is dezelve zoo hevig, dat men bij het
schrijven de pen naauwelijks vochtig kan hou-
den. De huid wordt dor en rimp.ehg, zoodat
zij openbarst en het bloed te voorschijn komt;
de uitwaseming is buitengewoon scherp, en dc
ademhaling wordt zoodanig belemmerd, dat men,
zich in de vrije lucht bevindende, in gevaar
verkeert van te slikken, waarom men bij zulk
eene omstandigheid zich zorgvuldig in huis houdt,
en alle middelen in het werk stelt om zich te-
gen den invloed des winds te beveihgen. De
Harmattan is intusschen niet regtstreeks schade-
lijk voor de gezondheid van den mensch, want
door de betrokkenheid der zon is de hitte aan-
merkelijk minder dan op andere tijden, terwijl
sommige reizigers beweren, dat, zoo lang de
Harmattan waait, vele ziekten een einde nemen.
Nut van den wir.d.
H,
[ oe vernielend en in sommige opzigten schade-
lijk de wind ook zijn moge, heeft dezelve toch
eene veel groolere nuttige zijde, en werkt zoo
weldadig voor onze aarde, dat de schade, die
hij soms aanrigt, daarbij in geene vergelijking
kan gebragt worden. W^ij zullen, om u dit meer
in het oog te doen vallen, slechts eenige voor-
deden van den wind opnoemen.
De