Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 110 )
—»oossaSOit^eoo—
De Jlarmatian^
J)e Harmattan, een oostelijke wind, waait
aan de westelijke kust van Afrika, aan dea
Senegal, in de maand April, doch op de kust
van Guinea in het laatst van December. Deze
wind komt over de groote en dorre woestijn
Sahara, en duurt drie, vijf, en somtijds twaalf
dagen.
Zoolang deze wind waait, is de dampkring
onzuiver, zoodat de zonnestralen op het midden
van den dag naauwelijks kuimcn doordringen,
ofschoon men geene eigenlijke wolken aan den
hemel ziet. De oorzaak van dit verschijnsel is
meer een drooge, nevel, waardoor men geduren-
de den geheelen "dag in de zon kan zien, zonder
dat de oogen daarvan eenig letsel ondervinden.
Deze nevel is waarscliijnlijk zeer fijne stof, dat
in de woestijn door den wind ojjgenomen is en
medegevoerd wordt. Muren en andere voorwer-
pen, die in de opene lucht zijn, worden tot
op eene aanmerkelijke hoogte door dit stof be-
dekt , tenvijl het zeJfs tot in de huizen door-
dringt, hoe zorgvuldig men die ook sluit. Het
gras en de bladen van andere gewassen ver-
welken, en worden spoedig zoo droog, dat men
het tussehen de vingers kan fijn wrijven. Al-
le houtwerk verdroogt, baist, en scheurt van
elkander, zoodat er sjiieten komen, die de
wijdte hebben van de dikte eens vingers, doch
wanneer de Harmattan ophoudt te waaijen,
trekken zij ook allengs weder digt. •
Vol-