Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 2 ) '
hoort men liel knetteren van eene vonk, tlie
naar het aangeraakte ligchaam overspringt. In
den vinger, gevoelt men een flaauw prikken, en
in het duister, is deze vonk sigtbaar.
De eigenschap der ligchamen, om door wrij-
ving in dezen toestand te komen, noemt men
electriiüteil» afgeleid van het Grieksche woord
elektron, dat in onze taal barnsteen beteekent,
naardien men aan stof het eerst die ver-
schijnselen heeft v/aargenomen.
Sommige ligchamen, zoo als glas, harst, zwavel,
aijde, kattenvel, enz. behouden de electriciteit,
doch anderen, zoo als metalen , stecnen, aarde,
water, enz. deelen de opgewekte vloeistof, want
de eleclriciteit is eene vloeistof, aan gelijksoor-
tige ligchamen, die men daarmede in aanraking
brengt, mede, waaronTi men de laatste geleiden-
de ligchamen of geleiders, en de eerste niet-
geleiders genoemd heeft.
Wanneer men aan een geleidend ligchaam een
niet geleidend verbindt, dan kan de opgewekte
eleclriciteit v.m het geleidend ligchaam niet weg-
vloeijen, en men noemt het dan geïsoleerd of
vrijgesteld.
Ér kunnen omstandigheden plaats hebben, dat
geleiders der electriciteit in niet-leiders, en de
niet - leiders in geleiders veranderen. Er is,
b. V. om niet-leiders in geleiders te doen ver-
anderen, niets meer noodig dan dat zij voch-
tig worden; iets, dat in eenen vochtigen damp-
kring en op verschillende andere wijzen onge-
merkt en onverwacht kan plaats hebben. Dui-
^deJijk ontwaart men dit, wanneer mea met d(
elec'