Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 119 ) '
die door den "wind voortgedreven werden, en
daarvoor hield hij dit verschijnsel ook in den aan-
vang. Zijn aangezigt, zijne handen en voeten
waren aan die zijde, welke aan den wind bloot
stond, ongemeen heet, en hij gevoelde daarin
pijn, als of men hem gedurig met naalden prik-
te, waarbij zich tevens een sterk geknetter liet
hooren. Ofschoon ruppels zich overtuigd hield,
dat deze pijn door fijne puntige steentjes ver-
oorzaakt werd, kon hij bij herhaalde proefne-
mingen niets ontdekken, dat in het minste daar-
aan geleek, terwijl hij, tevens opmerkte, dat
zijne haren zich een weinig oprigtten, en de huid-
pijn zich voornamelijk in de gewrichten deed ge-
voelen.
Door deze opmerking nog meer tot nadenken
gebragt, kwam hij tot het besluit, dat deze
verschijnselen door de werking der electriciteit
konden voortgebragt worden.
De verbazende hitte, die bij den Khamsia
heerscht, kan door de buitengewone verdunning,
en de belemmering der ademhaling, even zoo
gevaarlijk worden als de werking van den Se-
moem. Zeker is het, dat vele personen, ja som-
tijds geheele karavanen, in de woestijn omko-
men , en dat men die ongehikken doorgaans
toeschrijft aan de werking der beide laatstgenoem-
de winden, doch tevens is het waar, dat, hoe-
wel sommigen daardoor hunnen dood vonden,
velen ook waarschijnlijk door zandstormen over-
vallen zijn, cn daaronder levend begraven wer-
den.
De