Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 108 )
echter bemerken, dat de vrager niet geheel en
al van de zaak onkundig is, laten zij hem de
^are toedragt daarvan gaarne vernemen."
De Khamsin.
De Khamsin, in de woestijnen van Egypte,
is niet minder geducht dan de bovengenoemde
Semoem, en heerscht omtrent den lijd der nacht-
eveningen, doorgaans gedurende vijftig dagen, uit
het zuiden en zuid-westen. De lucht verkrijgt,
gedurende het waaijen van den Khamsin, den-
zelfden graad van hitte als bij den Semoem, en
bijna dezelfde verschijnselen in den dampkring
worden daarbij ook waargenomen. Men heeft al-
tijd gemeend, dat de Khamsin met een onweder-
staanbaar geweld wolken van zand en fijne
steentjes voortdreef, doch een der laatste en ge-
achlsle reizigers heeft daaromtrent belangrijke op-
merkingen gemaakt, en daaruit met veel grond
afgeleid, dat dc electriciteit bij dezen wind eene
voorname rol speelt.
Op den 21. Mei des jaars 1822 namelijk, werd
de Heer ruppels , zeven uren ten oosten van
Kaïro, midden in de woestijn, door dezen wind
overvallen. De wind blies zeer hevig uit het
zuid - zuid - oosten, en vervulde de lucht zooda-
nig met stof, dat men belet werd, op den af-
stand van vijftig schreden, zelfs groote voorwer-
pen te onderscheiden. Hij ontwaarde een flaauw
gedruisch langs den grond, als van kleine steenen,
die