Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 107 ) '
zcid; in zijnen min hevigen graad, waait hij
somwijlen uren lang met ecne geringe kracht,
doch met eene beklemmende hitte, die zich
nog met eenige graden vermeerdert, zoodra door
wervelwinden het stof in de hoogte wordt ge-
dreven.
Bij den Semoem te Esne, rees de thermome-
ter v.-^n FAHRENnEiT iu de schaduw tot 121°, maar
de lucht bleef zelden langer dan een kwartier-
uurs, of langer dan de wervelwind aanhield, in
dezen toestand. Het alleronaangenaamste uitwerk-
sel van den Semoem op den mensch bestaat daar-
in, dat hij de uitwaseming verhindert, het ver-
hemelte verdroogt, en eene onbeschrijfelijke be-
naauwdheid veroorzaakt. Nimmer heb ik iemand
zich op zijn aangezigt zien werpen, gelijk brd-
CE verzekert, op zijne reis door de woestijn
zelf te hebben gedaan, maar gedurende den
dwarrelwind, bedekken de Arabieren het aange-
zigt met hunne mantels, en knielen naast hunne
kameelen, om hunne oogen tegen het zand cn
het stof te beveiligen."
» Ik ben van mijne zijde, zegt de Heer burck-
HARDT verder, volkomen overtuigd, dat al de
vertellingen, welke de reizigers of de inwoners
van Egyptische en Syrische steden, nopens den
Semoem der woestijn verhalen, zeer overdreven
zijn, en ik heb geen enkel echt bewijs kunnen in-
winnen , dat deze wind voor menschen of die-
ren doodelijk zoude geweest zijn. Het ware
van de zaak is, dat de Bedouinen, wanneer men
hen deswegens om berigten vraagt, dikwijls den
vrager schrik en angst aanjagen, en hem vertel-
len , dat niet alleen enkele menschen, maar zelfs
gansche karavanen door de uitwerkselen van den
Semoem het leven hebben verloren; wanneer zij
ech-