Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 116 ) '
maleü getuige van het waaijen van dezen wind,
en geeft daarvan ook eene belangrijke beschrij-
ving, waaruit wij kortelijk eenige bijzonderheden
zullen overnemen.
I Het verderfelijkste uitwerksel, zegt deze rei-
ziger in zijn reisverhaal, van den Semoem is,
dat hij het drinkwater in de kalabassen en wa-
terzakken verdroogt, en in zoo verre kan hij
voorzeker het leven des reizigers in gevaar bren-
gen. De waterzakken zijn echter in deze land-
streken gewoonlijk van zeer dik koeleder ge-
maakt, door hetwelk de Semoem bezwaarlijk
heen dringen kan. Ik ben aan dezen heeten wind
in de Syrische en Arabische woestijnen, in
Opper - Egypte, en in Nubie meermalen blootge-
steld geweest. Den heetsten en sterksten, onder-
ging ik in Sirakin, doch ook aldaar, werd ik
daarvan geene bij uitstek onaangename uitwer-
king gewaar, ofschoon ik in de opene vlakte
aan den wind ten prooi was. Ook heb ik nim-
mer bemerkt, dat de Semoem, zoo als men vrij
algemeen gelooft, nabij of langs den grond waait,
maar integendeel schijnt de gansche dampkring
in oproer te zijn. Zand en stof worden hoog in
de lucht opgeworpen, en deze neemt eene rood-
achtige, geelachtige of blaauwachtige kleur aan,
naar gelang der gesteldheid van den grond, van
waar zich het stof en zand verheft. Altijd ech-
ter heerscht in meer of minderen graad de gele
kleur. Wanneer men door een helder geel ge-
kleurd glas ziet, kan men zich eene tamelijk
juiste voorstelling maken van de aanschouwing
der lucht, zoo als ik die. in Mei des jaars 1813,
Ie Esne, in Opper - Egypte, tijdens eenen
stormachtigen Semoem, heb waargenomen. Niet
altijd is de Semoem door dwarrelwinden verge-
zeld;.