Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 105 ) '
reuk, en veroorzaakt eene belemmering der uit-
waseming, eene onwederstaanbare beklemdheid,
en uiterst moeijelijke ademhaling. Graaf resdi-
WESKY wilde de proef nemen, welke uitwerking
deze beruchte wind had, en opende even den
mond, doch in hetzelfde oogenblik waren oog,
verhemelte, en keel verschroeid, en gedurende
meer dan drie weken, leed hij aan eene buiten-
gewone zwakte, en gevoelde in de gewrichten
eene te voren nimmer gekende verslapping.
Wanneer de Arabieren den Semoem zien nade-
ren , bedekken zij, om het stikken te voorko-
men, hun aangezigt met den hefieke, een doek,
dien zij om het hoofd dragen, zoodat de wind,
zoo hij daardoor dringt, veel van zijne schade-
lijke eigenschappen verloren heeft.
De Semoem treft den mensch dan eens meer,
dan eens minder doodelijk, doch in het laatste
geval is toch eene algemeene verzwakking het
gevolg. In het eerste geval, veroorzaakt hij doo-
delijke fiaauwte,. en slechts zeldzaam komt de
natuur op eene reddende wijze te hulp door
eene tijdige bloedsontlasting. Na verloop van
weinige uren, raken bij zulke ongelukkigen, die
door den Semoem doodelijk getroffen zijn, de
leden los, en deze scheiden bij de geringste aan-
raking van het ligchaam, terwijl men zulke lij-
ken voor besmettelijk houdt.
De Semoem waait zelden langer dan zeven
dagen, met tusschentijden van drie, tien, en
somtijds vijftien dagen, cn verspreidt zich door-
gaans over geene groote landstreek.
Bcrckhabdt, die mede de streken, waar de
Semoem voorkomt, doorreisd heeft, was meer-
G 5 ma-