Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 103 ) '
lijken luchtstroom waarneemt; nu eens is] hel
koel, en weinige oogenblikken daarna zoo druk-
kend heel, of men in eene bovenmatig warm
gestookte kamer komt. De planten verwelken
en de dieren worden onrustig; het rundvee
weigert te drinken, en springt onder een ver-
vaarlijk gebrul, met opgeheven staart, in de
weiden rond. Ook op sommige insekten, schijnt
deze wind zijnen invloed te doen gelden, want
muggen, vlooijen, en andere insekten zijn voor
den mensch lastiger dan gewoonlijk.
De mensch is mede niet bevrijd voor de
schadelijke werking van den Föhn. Vóór de
wind waait, gevoelt hij zich ontspannen en
flaauw, heeft hoofdpijn, is misselijk, zijne ze-
nuwen zijn aangedaan enz., doch al deze ver-
schijnselen nemen een einde, zoodra de wind
dooi-waail.
Terwijl de Föhn waait, smelt de sneeuw,
in den tijd van 24 uren, overvloediger dan bij
de grootste zomersvarmte in vier dagen, floch
het is levens opmerkelijk, dat de wateren,
niettegenslaandé deze meerdere smelting van de
sneeuw, in evenredigheid niet zoo veel zwel-
len, en dit wordt veroorzaakt door de ster-
kere uitdamping, die tevens door dezen wind
veroorzaakt wordt. De Fü'in heeft nog de bij-
zondere eigenschap, dat hij op de meren het
hevigst werkt; daar verscheurt hij de vischnet-
ten, die onder water staan, en ontwortelt de
waterplanten, die op den bodem groeijen.
De Föhn waait zeer ongelijk, even als de
Scirocco; op de eene plaats is het somtijds ge-
heel stil, tei-wijl op eenen geringen afslan<I van
daar boomen ontworteld en de daken van de
huizen gerukt worden.
G 4 Niet