Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE
4
NATUURVERSCHIJNSELEN.
Over de electriciteit in het algemeen.
Er bestaat een werkzaam vermogen in de
natuur, dat ook op sommige natuurverschijnse-
len eenen merkbaren invloed heeft, en dat wij
gewoon zijn electriciteit te noemen.
Het is ons oogmerk niet, de electriciteit in
haar geheel te behandelen. Wij zullen daar-
van zoo veel zeggen , als ter verklaring van
eenige verschijnselen "in de natuur, volstrekt nood-
zakelijk is.
Wanneer men zegellak, glas, barnsteen of
sommige andere ligc hamen , met eenen wollen
lap, een droog kattenvel, of sommige andere
stoffen sterk wrijft, en die gewrevene ligchamen
in de nabijheid brengt van slukjes papier, stroo,
vederen, en andere ligte stoffen, zal men ont-
waren, dat de laatstgenoemden, met eene ze-
kere snelheid en kracht, door de eerstgemeldeu
worden aangetrokken, zoodat zij daaraan blij-
ven hangen, en na eenigen tijd daar weder
afvallen, terwijl de gewrevene ligcliamen, digt
bij de hand of het aangezigt gehouden, eene
gewaarwording veroorzaken, als of men door
een spinneweb wordt aangeraakt. Raakt men
dezelve met den knokkel ol' met metaal aan, dan
A hoort