Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 99 ) '
naar zuid-oost en zuid-zuid-oost; een uur na
middernacht, liep hij oostelijk. Met het aan-
breken van den dag, was hij noord-noord-
oost en noord. Hij bedaarde allengs, terwijl
hij naar het nooid-westen ging.'*
De wervelwinden ontstaan daar, waar twee
sterke winden uit verschillende streken tegen
elkander werken, die dan de stof en dampen,
welke in de lucht zweven, in eenen kring om-
voeren. Er bevindt zich altijd boven de plaats,-
waar dit gebeurt, eene wolk, terwijl de elec-
tricitmt daarbij mede werkzaam is. Zulk een
wind is zeer gevaarlijk, want ih weinige secon-
den worden door denzelven geheele gebouwen
vernield, terwijl menschen en vee, in het vrije
veld, aanzienlijke afstanden voortgesleept worden.
In de rondte, strekt de wervelwind zich dik-
wijls vijftig schreden uit. In zulke gevallen,
wanneer de wolken - massa snel trechtervormig
naar de aarde komt, en dwarrelend torens,
steenen, zand, enz. opneemt en met zich voert,
terwijl het die ligchamen op andere plaatsen
weder laat vallen, noemen wij dit verschijnsel
land- of windhoos,
Lampadiüs nam, op den 23. April des jaars.
1800, zulk eene hoos waar in het Saksische
Ertzgebergte, bij het stadje Haytiivhen, en geeft
van dit natuurverschijnsel de volgende beschrij-
ving.
» Nadat reeds sedert den middag in den om-
trek verscheidene, hoewel niet zwai-e, onwe-
ders van iiet westen naar het oosten Avaren
voorbijgetrokken, ontstond er plotsehng des na-
G 2 niid-