Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 95 J
dc kolonisten op het land de maatregelen vai
.voorzorg aangewend, welke men gewoonlijk bi
verwacjite stormvlagen in het werk stelt. Wei
nige schepen wierpen een tweede anker uit, er
Eeen kolonist was er op bedacht, zijne maniok-
oomen te kappen, om ten minste de wortels
daarvan te behouden; *
Met het vallen van den nacht, brak ook de
orkaan los. Het kwik van den barometer daalde
eensklaps op 26 duim 4 strepen. Zoo laag, had
men het nog nimmer gezien. Verscheidene lieden
waanden eerst, d"at hun barometer beschadigd was,
en zij, die zich van het tegendeel overtuigd
moesten houden, zagen met angst een schrikke-
lijk onheil te gemoet. Van half 5 des avonds
tot 6 ure des morgens, woedde de orkaan met
eene hevigheid, welke tot daartoe ongehoord was.
Vijf en zeventig in de haven geankerde schepen
strandden gedeeltelijk aan den oever of werden
op de klippen geworpen. Van velen sloegen de
masten over boord; anderen werden zwaar be-
schadigd, doordien zij tegen elkander werden ge-
slagpn. Een scliip zonk midden in de haven,
en verging met man en muis. De kleine vaar-
tuigen gingen allen, zonder mogelijkheid van red-
ding, verloren. Men vond sloepen op landgoe-
deren geslingerd, die over de honderd vademen
van den hoogsten golfslag op het strand verwij-
derd lagen. De zee had zicii nog twaalf voelen
boven het hoogste peilwerk verheven. Gedurende
deze vreesselijke verwoesting der )iatuur, was de
nacht stikdonker, en de zwartste duisternis maak-
te het ijsselijk gedruisch van dit vernielend schouw-
spel nog akeliger.
In de stad, werden l.echt gebouwde huizen
door het g:r,vc;d van de:i orkaan vermeesterd, en
slort-