Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 ) •
'ling van allc schatlclijke clan.pcn gereinigd, die
zich digt hij haren oorsprong blijven ophouden,
cn gedurende den dag door zachte winden heen
en weer gevoerd, des nachts echter door het
land aangetrokken worden, en zoo maakt het
onbeschrijfelijk onaangenaam gevoel, dat door
eene onzuivere lucht veroorzaakt wordt, plaats
voor heldere cn levendige gewaarwordingen,"

Orkami op Isle de Franec,
opens den orkaan, die den 28. Februarij tol
den 1 Maart 1818 op het eiland Isle de France
woedde, zegt billard:
» De voorteekenen, waaraan men op Isle de
Fj'ajice anders gewoonlijk de aankomst van he-
vige stormen ontwaart, liadden dezen orkaan niet
aangekondigd. Op de naastvoorgaande dagen,
was in de hoofdstad het kwik in den barometer
tweemaal beneden 28 strepen gevallen, maar op
den 28. Februarij, was het weder tot zijnen vo-
rigen stand gekomen. Alleen des namiddags, be-
gon met regenbuijen de wind op te steken. De
trekwolken namen gaande weg in sterkte aan
lot des nachts. Intusschen hadden zeer weinige
lieden zich hierover ongerust gemaakt. Reeds
meermalen, had men in hetzelfde saizoen beden-
kelijke verschijnselen in den dampkring, zonder
treurige uitwerkselen, waargenomen. Ook werden
noch door de zeelieden in dc haven, noch door
dc