Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 94 ) '
iien om, onhvortelcl boomen, legt tlc grootste
scliepen geheel op zijde of doet die zinken, het-
zij dezelve zeilen of voor anker liggen. Op de-
zen wind, volgt een ontzettende regenvloed of
liever eene v/olkbreuk, welke aan deze werking
der natuur een einde maakt.
De bliksems bij den Tornado zijn ongemeen
hevig, en, zoo wel voor levenlooze als levende
voorwerpen, hoogst gevaarlijk. Somtijds slaan
zij in groote boomen, die ontbladerd, van alle
sappen beroofd, en doorgaans tot in den wortel
gespleten worden. Wanneer de bliksem in een
huis slaat, dan wordt dit dikwijls zoo bescha-
digd als een schip in een scherp zeegevecht of
door den vernielendsten storm. Somtijds blijft ech-
ter het huis meer verschoond, doch de bewoners
worden gezamenlijk gedood. Wel eens schijnt de
bliksem door de toppen der masten aangetrokken
te worden, gaat, zonder schade te doen, door
het wand en door een luik weder uit het schip,
doch door een ander komt dezelve vaak weder
daarin, tussehen deks of in het hol, waar het
alle levende en levenlooze voorwerpen, waaime-
de zij in betrekking komt, dood en vernielt. De
ontzettende donderslagen, die op deze bliksems
volgen, doen de huizen op hunne fondamenten
dreunen, én de terugkaatsing van de bergen
vermeerdert nog het gedruisch van het onweder.
De rcgenvloed duurt gelukkig niet lang; in
weinige minuten vormt dezelve in de spleten der
naburige bergen aanzienlijke stroomen, die de
straten der stad Freetow7i dikwijls onder water
zetten, en van alle onreinheden zuiveren.
Door de geweldige omkeering, welke de ruk-
winden en de ^electrieke werk'ing in den damp-
kring te weeg biengen, wordt de laatste plotse-
linsr