Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ys )
i> Den vreemdeling, verscliijnl eexi hevige Tor-'
nado als een schrikbarend bezoek, want dit na-
tum'verschijnsel heeft eene geweldige werking op
zijn gevoel. Het bestaat in hevige bliksenis en
geweldige donderslagen, die buitengewoon snel
op elkander volgen, ontzettende rukwinden, en
verbazende regenstroomen.
Dit vreesselijk onweder strekt zich langs eene
groote streek van de kust uit, doch treft inzon-
derheid de zoogenaamde kust boven den wind,
waar Sierre Leona hgt, met verdubbeld geweld.
Hare nadering, bemerkt men l>et eerst ann eene
kleine zilver witte, hoog aan den liemel schijnen-
de wolk, welke zich allengs naar den horizont
uitbreidt. Deze wolk wordt, bij hare daling,
door eenen donkeren kring ingesloten, die zich
naar alle zijden uitbreidt. Zoodra de glanzende
wolk den horizont nadert, hult zij denzelven in
een ondoordringbaar duister. In dit oogenblik,
schijnen de elementen buiten w^crkzaamheid ge-
bragtj en de geheele naluur in hare verrigtingen
gestremd te zijn. De dampkring heeft zijne be-
zielende kracht verloren, en het dierlijk ligchaam
gevoelt zich beklemd en in gevaar van te stik-
ken; de geest w-ordt in vrees en spanning ge-
bragt, maar de laatste spoedig verminderdwar-
neer de donkere horizont plotseling* rondom in
vuur schijnt te zijn: dan verneemt het oor'ver-
ren donder, het onweder nadert snel, de bhksem:
wordt heviger, en de donderslagen verkrijgen'
eindelijk eene kracht, zoo als men zich die niet
kan voorstellen. Als zij het hevigste zijn, komt
een rukwind met een' ongeloofelijk en dikwijls-
onwederstaanbaar geweld uit het donkere gedeel-
te van dcxi horizont. Deze Avind neemt niet zel-
den de daken van de huizen, werpt schoorstee-
nen