Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 92 )
ïosgtlalcn; <!c zee bi'uischte, de wind Jiuikle; Iio-
■ven riepen de matrozen, onder was alles in druk-
ke beweging op de bevelen der oflicieren en de
nog luidere toonen der spreeldrompet, tot allengs
het kraken des donders alle overig gedruisch
overtrof.
Weldra waren de zeilen ingehaald, maar het
schip werd niet te min even snel voortgedreven.
Plotseling scheen een rotseiland uit het water op
te stijgen, maar bij den eersten bliksemstraal, zagen
■wij, dat dit ver van ons ter zijde was, en wij
waren gered, toen het van voren klonk: > een
schip aan de regterzijde," en andermaal, » een
schip aan de linkerzijde." Thans vreesde ik niet
voor ons, want wij zouden, zoo wij de schepen
aanzeilden, hen in den grond geboord, en den
schok naauwelijks gevoeld hebben, maar ik sid-
«lerde voor die arme ongelukkigen, die reddeloos
verloren zouden zijn; doch wij schoten elkander
voorbij, en ik ademde ruimer."
Tornado in Afrika,
»
Sierre Leona heeft een nat- en een drf)og
jaargetijde. Voor het laatste, gaan doorgaans twee
«f drie Tornado's, welke, op zich zclven, vrees-
.selijke natuurverschijnsejpn, echter reeds zoo lang
■den aanvang van het goede jaargetijde aangekon-
<ligd hebben, dat de bewoners dier streken som-
tijds (lofl daarom bidden. JJoyi.u beschrijft zulk
ccncn Tornado op de volgende wijze^
« Den