Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 5J1 )
stormeii iets brceder snreken, orsclioon wij, in
het jaar 1836, ook in,ons Vaderland, maar al te
wel in de gelegenheid geweest zijn om, in dit
opzigt, de kracht der natuur te leeren kennen.
Een storm op de Middellandsehe see.
2) Vrijdags," verhaalt een ongenoemd reiziger,
> kregen wij de groene kusten van Sicilië in het
gezigt, doch de wind was zwak, en wij gingen
langzaam voort. Zaturdags, ontstond er eeno
volstrekte windstilte, en des avonds, was de zee
200 glad en helder als een spiegel; het ruime
luchtgewelf scheen tot onder ons zich uit te strek-
ken, en het schip in het midden eens kogels le
hangen. Omtrent middernacht, ontwaakte ik door
eene sterke schudding van mijne hangmat, en be-
merkte dat het water in het ruim stroomde. Ik
hoorde het over het dek mischen, waar alles
in beweging was. Ik wierp mijne kleederen aan
en ijlde naar boven. Tusschen deks was reeds
alles opgeruimd, de hangmatten aan de zijden
gesjord, en bij het schijnsel der lampen, bemerk-
te men, dat het geheele verdek met water over-
stroomd werd. Ik kwam vervolgens boven deks.
l)e regen viel als stroomen neder, doch ik voel-
de deze niet, zoo indrukwekkend was hetgene,
dat dezelve vergezelde. De hemel stond onophou-
delijk als in vlam; de zee ging niet hoog, maar
de golven waren stootend, onregelmatig, en schui-
mend , en verkregen door den bliksem eene zon-
derlinge kleur. De ra's hingen vol matrozen,
wier onrust bij eiken bliksem te zien was, cn die
op hunne onzekere standplaatsen bezig waren de
zeilen te bergen. Het schip was in eene vreesse-
lijk slingerende beweging; nllc clcmciilen schenen
los-