Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
J VO )
lende riglingen waaijen. Ook aan windwij'-er.s,
die in hoogte aanmerkelijk onderscheiden zijn, is
dit genoegzaam te zien.
Stormende winden.
De wind, dien men om zijne sneliieid en
daaruit voortvloeijende kracht den algemeenen
naam van storm geeft, is evenwel nog zeer on-
derscheiden, en kan verdeeld worden in:
1. Stormwind en orkaan,
2. Wervelwind.
3. Land. - of windhoo'ien,
4. Zandz-uilen.
Be stormwinden of orkanen onderscheiden zich
van dc gewone winden door hunne snelheid cn
kracht, en worden daardoor dikwijls gevaarlijk,
daar zij boomen omwerpen, daken doen instort-
ten, schoorsteenen vernielen, en somtijds grootere
schaden aanrigten. Het gevaarlijkste zijn zij op
zee, inzonderheid in de bogt van Mexico, aan
de kust van Guinea, en aan de Kaap de Goe-
de Hoop, waar zij Tornados hecten. Deze ont-
staan uit kleine zwarte wolken, die zich bij stil,
helder weder vertoonen, van tijd tot tijd den
hemel verduisteren, en den vreesselijksten storm
aanvoeren, die niet zelden de grootste verwoes-
tingen aanrigt. Doorgaans duin-t eene Tornado
twee uien. Wij zullen van eenige merkwaardige
gtor-