Boekgegevens
Titel: Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Deel: 1e stukje, 1e gedeelte
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Haarlem: erven F. Bohn, 1863
24e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 827
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200096
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw spel- of leesboekje, dienende om de kinderen bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
AVezentlijke veranderingen zijn er in deze uit-
gave niet gemaakt: alleenlijk lieeft men dezen
druk zoo aangelegd, dat dit stukje, in tweeën
gesplitst, en elk gedeelte afzonderlijk te beko-
men is.
Wie voor het overige nopens het gebruik
van dit boekje eenige handleiding mögt begee-
ren, verwijzen wij naar hetgene deswege in het
tijdschrift voor Schoolonderwijzers^ I. D. in het
en de 4 volgende séu^jes, en in mijne Hand-
leiding om den hinderen het lezen te leeren^ voor-
komt.
De uitgevers stellen dit werkje onder de' be-
scherming der wet, en zullen eiken nadrukker,
verkooper, of verspreider van nadrukken geregte-
lijk vervolgen. .