Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
97
rukt liet dier de oogeii uit, waardoor Jiet langzaam
sterft. /
Om deze vogels te vangen, doodt men eene koe,
en laat die liggen, waardoor de Condor uitg^okt wordt
om zich met dit aas te verzadigen. Het gedoode dier
wordt het 'feerst van de tong en de oogen beroofd,
welke het geliefdste voedsel der Condors schijnen.
Vervolgens scheurt hij het doode dier het lijf open,
om bij het ingewand te komen, waarop hij met zulk
eene gulzigheid aanvalt, en zoo veel daarvan ver-
slindt, dat hij zich weldra niet dan met moeite van
den grond kan opheffen. In dezen toestand woidt
hij door de Indianen, die zich in eene hinderlaag
gelegd hadden, aangevallen, en, met strikken gevan,-
gen. Dikwijls veroorzaakt de schrik, dat hij zijne
overladene maag ontlast, wanneer hij ligtelijk ^en ja-
ger ontkomt, doch wee den vogel, wanneer hij ge-
vangen wordt. De Indiaan wreekt zich voor de m^
iiigvuldige schade, die hem deze vogel veroorzaakt,
op de gruwzaamste wijze, en doet hem onder de
uitgezoehtste martelingen sterven. Is hij gevangen, dan
is hij in den beginne zeer treurig, doch weldra wordt
hij woedend, zoo dat men hem niet dan met groot
gevaar kan naderen. De Condor bezit een taai leven.
Men heeft voorbeelden, dat een Condor aan den hals
opgehangen werd, de poolen met eenig gewigt be-
zwaard , doch naauwelijks had men hem, nadat hij
eenige minuten zoo gehangen had, los gemaakt, of
hij liep dadelyk weder henen.
DE SIDDERAAL.
Een der merkwaardigste dieren in de wateren van
Zuid- Amerika, en wel bijzonder in die van Guiana,
is de Sidderaal, pit dier geeft zulke sterke electrieke
schokken als eene sterkwerkende electriseer-machine.
De Sidderaal wordt 3—5 voet lang, en heeft in ge-
daante veel overeenkomst niet onzen aal. Men vindt
7
II