Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
woi-den. Wanneer zij haren logt over eene rivier of
een meer volbragt hebben, rusten zij eenigen lijd uit,
droogen en reinigen zich, en vervolgen 'zoo haren
'weg. In de maand Julij komen zij reeds in het ge-
bied van Ochoték aan, wanneer zij reed^ eenen weg
van meer dan 150 mijlen afgelegd hebben. Welk eene
reis Voor een diertje, dat naauwelijks een lood weegt!
In de maand Oclober deszelfden jaars keeren zij weder
terug, door vossen, sabels en wezels vervolgd,
aa
3.
AnOere mev-HwaaraigHeaen,.
D»,CONDOR.
De Condor, waarschijnlijk de grootste vogel onder
die, welke zich in de lucht kunnen verheffen, bezit
eenen buitengewonen moed en eene groote sterkle.
Hij leeft op het hoogste gebergte van Amerika, op
eene hoogte, die zelfs geen arend bereikt van de mid-
dellijn tot de Straat van Magellaan. Niet zelden^
bouwt hij zijn nest op rotsen digt aan de sneeuwli-
nie. Slechts dan , wanneer • hij op de jagt gaat, komt
hg in lagere streken. Is de lucht helder, dan stijgt
hij tot eene verbazende hoogte, overziet zijn uitgestrekt
jagtgebied, en stoit met eene onbeschrijfelijke snelheij"
op zijne prooi neder. Twee Condors grijpen tc zamen
niet alleen een kalf, maar zelfs een jong Puma aan.
Zij jagen eene jonge koe zoo lang, en brengen haar
van tijd tot tijd zoo veel wonden toe, dat het dier
eindelijk magleloos nederstort en de tong uitsteekt. Da-
delijk grijpt de Condor deze aan, verscheurt die en