Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
94
zij zich in hef door haar ontlast inktvocht, hetwelk
haar vBor het oog van andere diei-en onziglbaar maakt,
en schiet uit deze verboigene schuilplaats toe op het
voorwerp harer begeerte.
Vele tweeschalige Schelpdieren, zoo als Oesters en
Mosselen, liggen op de banken, met gapende schel-
pen, op de water-insekten te wachten. Bemerken
zij deze, waarbij hlin fijn gevoel hun zeer te stade
komt, dan sluiten zij de schelpen, en verteren zoo
den behaalden buit.
2.
Terhasenae vew-wneertleiring van «om-
mtige tiieven.
paabden ir ncnderik.
Ongeloofelijk is de vermeerdering van sommige die-
ren, wanneer zich daartoe vele gunstige omstandig-
heden vereenigen. Vóór de komst der Europeërs in
Amerika, kende men aldaar noch paard noch rund;
en thans, in welk eene ontelbare fnenigte worden de-
ze dieren aldaar niet. gevonden. Weinige Spaansche
paarden, in dit werelddeel oveigebiagt, hebben zich
zoo zeer vermenigvuldigd, dat men ze bij tallooze
menigte in het wild aantreft. Geheele volken, di«
Voor eenige eeuwen paard en ruiter voor één wezen
aanzagen, en er als voor een monster voor vi'ees-
den, leven thans meer te paard dart op den grond,
eoo als b. v. de Abiponen en Patagoniërs.