Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
93
beneden stort, en zoo onder bet bereik van zijne
kaken komt. Wordt de mier in haren val door eene
of';andere oorzaak opgehouden, zoo dat het haar ge-
legenheid zou geven om te onlvlugten, dan weet de
Mierenleeuw den val des zands te bevorderen, of hij
overstroomt het insekt met een' zandregen, waaronder
het als begraven wordt.
De Roof vlieg, waarvan men verschillende soorten
vindt, vervolgt onophoudelijk andere insekten, zelfs
die Var in grootte en zwaarte overtrelTen. Even als
een adelaar, valt zij die in de vlugt aan, en grijpt
/ze met eene ^verbazende snelheid, klemt ze tusschen
hare lange en van haakjes voorziene voorpooten, en
Voert dien buit naar eene veilige plaats om dien te
verteren.
De Zandlooper, eene tor, die zich voornamelijk
in dorre, zandige streken ophoudt, paart met geduch-
te kaken de grootste snelheid zoo in loop als vlugt.
Onophoudelijk maakt hij jagt op andere insekten,
welke het moeijelijk valt zijnen aanval te ontwijken.
WORaKlT.
De Zeekat of Inktvisch, die van verscheidene voel-
draden, even als van armenvoorzien is, neemt
allerlei gedaanten aan om hare prooi te verschalken.
Met deze zoogenaamde armén grijpt zij van alle kan-
ten haren buit aan, en verslindt dien. Die zeekat,
welk« den naam van gewone draagt, aast op allerlei
•visschen en schelpdieren, Zij zwemt stout er op aan,
grijpt die met de armen, en verslindt ze al zwem-
mende met de grootste vraatzucht. Somtijds verbergt