Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
91
kleur en de dobberende beweging dezer kwastjes mis-
leid, zien het voor aas aan, en worden daardoor aan-
gelokt, waardoor zij dan ook een buit van den listigen
roover worden.
Bijna op gelijke wijze gaat de Meerval te werk om
zich voedsel te veischallen. Half in den modder
verborgen, bedient hij zich insgelijks van zijne baard-
draden , om kleine visschen te verschalken en tot zich
te lokken, die hij dan snel aanvalt en verslindt.
De blinde Prik of Negenoog, — een vischje, dat
'de gedaante van eenen worm heeft, — tast den ka-
beljaauw geweldig aan, bijt een gat in zijn ligchaam,
dringt daarin, en zuigt hem dikwijls geheel uit, zoo
dat er van dezen visch niets dan vel en graat over-
blijft, waardoor hij geheel uitgeleerd moet sterven.
ihsektks.
De gewone Tuin- en Venster- Spinnen zitten onbe-
wegelijk stil in haar net, doch zoodra bespeuren zij
niet, dat eene vlieg of mug in de kleverige draden i»
vast geraakt, oJ' zij schieten toe, om zich van hare
prooi meester te maken. Dit naderen geschiedt ech-
ter met voorzigtigheid, en dikwijls niet voor zij het
nel geschud hebben., om Ie onderzoeken of de prooi
wel vast zit. Eemerken zij dit, dan is de buit in
een' oogenblik als door een kleed van spinsel be-
dekt , en dient vervolgens de spin tot een smakelijk
voedsel.
De Amerikaansche Bosch - Spin, wier ligchaam
dikwijls de grootte van een hoender-ei heeft, en