Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
anders in den mond opgevouwen ligt, zeer verre uit,
om des te eer den begeerden roof te bereiken. Merk-
waardig is liet, dat dit dier er geen' bespringt, voor
dat hij tlezeu zich heeft zien bewegen, om dus zeker
te zijn, dat die leeft.
visscnEK.
Alle visschen kunnen, bijna zonder uitzondering, on-
der de roofdieren geteld worden.
Het verschrikkelijkste onder alle dieren van deze
klasse is de Menschenvreter of de Hondshaai. Deze
haai bereikt somlijds eene lengte van 30 voeten, eri
heeft niet zelden een gewigt van 1000 pond. Schuins
onder den kop, die in eenen platten, ronden snuit
eindigt, vindt men de opening van den mond, wel-
ke eene ontzettende holle is, bij de grootste soorten
eenige voelen wijd zijnde, naardien de omtrek van
hel bovenste kaakbeen, bij eenen haai, van 30 voet,
6 voet bedraagt. Geëvenredigd aan deze holle, is
ook de wijdte van de keel, zoo dat men niet alleen
geheele menschen in de maag dezer diereu heeft
gevonden, maar daarin zelfs een paard in zijn geheel
heeft aangetroffen. De mond van dit schrikdier is,
bij de volwassene, met zes rijen, aan de randen ge-
takte, beweegbare landen gewapend.
Ontzettende slagtingen kan dit roofdier in de zeeën
aanrigten, daar_.niets zijne vraatzucht evenaardt. Nog
verschrikkelijker zou dit bloeddorstig dier zijn, ware
de mond niet onder den snuit geplaatst, waardoor
het zich eerst moet omwerpen, wil het iels grijpen,
dat boven hem is, waardoor eenige vertraging in den
aanval veroorzaakt wordt.
Onder de Roggen is de Vleet van allen de grootste,
en heeft somtijds eene lengte van 15, en eene breed-