Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
«6
TOGILS.
De Gieren, Arenden, Valken, Sperwers, en an-
dere roofvogelen van dit geslacht, vallen, naar mate
van hunne grootte of sterkte, andere grootei-e of klei-
nere dieren aan, en bespeuren deze reeds, door, hun
scherp gezigt geholpen, van eene verbazende hoogte.
Hun aanval geschiedt met eene onbegrijpelijke juist-
heid, en geen dier, eenmaal in hunne klaauwen ge-
vallen, kan er gemakkelijk uit ontglippen.
De ZTd komt met den avond uit zijn nest of uit
zijne schuilplaats te voorschijn, waarin hij den dag
doorbragt, en zwerft gedurende- een groot gedeelte van
den nacht rond, om muizen, rotten of klein gevo-
gelte te betrappen, die hij, door zijn scherp zien in
de duisterheid, ligtelijk ontdekt.
De Ooijevaar, Reiger en andere vogels, die men
onder de steltloopers telt, begeven zich, aan de kan-
ten van poelen en slooten, tpt aan de schenkels in
het water, en wachten met groot geduld de aaltjes en
andere kleine visschen, alsmede de insekten op, die
om hunne pooten zwemmen of kruipen, en die zij
door him gevoel en door hun scherp gezigt welras
ontdekken, en tot hunne piooi maken.
De Zwaluwen, die van kleine insekten leven, van-
gen deze genoegzaam alleenlijk in de vlugt op. Door
hare snelle vlugt en scherp gezigt geholpen, zweven
zij met onverwachte wendingen, nu hoog, dan laag,
door de lucht, en zoo w^;ten zij de kleinste diertjes,
door eene onvermoeide jagt, in genoegzame hoeveel-
heid ter vervulling harer behoefte te bemagligen.