Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
wal de wijk nemen, waar Lij ze gemakkelijk kan
meester worden en verslinden.
Eenige kleine soorten van Vledermuizen gaan met,
hel vallen van den avond op roof uit, zeilen deze
jagt gedurende een gedeelte van den nacht voort, en
azen op mnggen, vliegen, lorren en nachtvlinders,
die zij mei eene onbegrijpelijke snelheid in de vlugt
welen te vangen.
De Vampyr, die mede tot het vledermuizen-geslacht
behoort, valt menschen en dieren aan, en zuigt hen,
wanneer hij ze des nachts slapende vindt, het bloed
uit het ligchaam. ~ .
Zoodanig zijn de middelen, waarvan eenige roofdie-
ren zich bedienen, om zich voedsel te verschaffen;
doch de planten- en graan-etende dieren leggen hier-
in geene mindere geschiktheid aan den dag.
De Apen, Eekhorens en andere dieren van dezen
aard, weten behendig en vlug de boomen te beklim-
men , die hun een geschikt voedsel opleveren. De apen
kennen zeer wel de noten, wier pit hun een aange-
naam voedsel oplevert, en weten die door de verba-
zende kracht hunner k|ken of door andere middelen
te kraken. Sommige dieren, die den winter niet sla-
pende doorbrengen, verzamelen in het najaar eenen
goeden voorraad dier vruchten, welke hun des zomers
tot voedsel dienen, en verbergen dien in de holle
stammen of -spleten van oude boomen, of zij zoeken
de gevallene noten, amandelen en beukenpitten van
onder dp sneeuw op.
Onderscheidene Muizen en Rotten houden zich in de
bosschen , velden , in het water of in de woningen der
menschen op. Zij doorwroeten en doorzoeken alles, en
die zich In onze woningen ophouden, knagen door.vloe-
ren , schollen, kasten en kistan henen, om hetgene zij
bespeuren Ie verkrijgen. De rollen wentelen zich op de
korenzolders in het graan, en weten zoo tusschen haie bor-