Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
. 70
De meeste, sterkste, en voor de geheele bewoonde
aarde" weldadigste beweging veroorzaken de dieren,
welke zich in zee ophouden, welker getal, naar even-
redigheid , veel grooter is dan dat der landdieren, en
die — welk eene wijze inrigling! — bijna allen vleesch-
etend of roofdieren zijn. — Het groot aantal levende
schepselen in zee, dat zoo verre het getal, van die-
ren , die op het land leven, overti-eft, is voorzeker
aan eene verbazende vermenigvuldiging toe te schrij-
ven. Van waar anders deze ontelbare menigte haring,
die jaarlyks gevangen woi-dt? Dikwijls komen er nog
kleinere zeedieren in zulk eene onoverzienbare menig-
te uit de diepte der zee aan de oppervlakte, dat zij
er verscheidene vi«rkanle mijien van bedekken. —
Men bedenke nu, dat alle deze dieren, bijna zonder
uitzondering, vleeschetend zijn, en dus elkander on-
ophoudelijk vervolgen, aangrijpen en verleren, in eene
diepte, waar de zee zelis door geenen orkaan kan
bewogen worden dat dit bestendig vlugten en jagen
eene gedurige beweging, zelfs in de verborgenste diep-
ten, veroorzaakt; dat alles verleert en verleerd wordt;
niets in rust blijft; dat door vernietiging van het
leven juist het leven behouden wordt. — Men be-
denke dit alles, en bewondere Goda onbegrijpelijk«
wijsheid!
5.
jféUcMsgeatetüheM»
Hoe groot en bijna ongeloofelijk is het verschil der
warmte en koude, der vochtigheid en droogte, des
regens, des winds en des weders, in het algemeen.