Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
om men aan de kusten van Noorwegen en aan de
Orkadische eilanden de voortbrengselen van zuide-
lijke landen vindt. Ook is het waarschijnlijk deze
stroom, die het hout, dat door de rivieren in zee
gedreven wordt, tot zelfs naar de kusten van Groen-
land voert. De zeeman komt dikwijls door dezen
stroom in gevaar; echter is hij door zijne donker
blaauwe kleur en meerdere warmte te onderscheiden.
Onder de draaikolken, bepalen wij ons alleen tot den
schrikbarenden maalstroom aan de kust van Noorwe-
gen, Het water draait zich trechtervormig in eenen
kring om, waarvan de buitenste rand vier Duitsche
mijlen bedraagt. Te midden van deze draaikolk, staat
•eene rots, waartegen de vloed met een onbeschrijfelijk
Mweld stoot. Alles, wat deze draaikolk nabij komt,
boomen of schepen, wordt daarin gevoerd, en geene«
jnagt noch wijsheid is tegen haar geweld bestand. Komt
een schip ten tijde der ebbe deze draaikolk nabij,
dan danst het eerst zacht op den wijden omtrek van
dezen stroom, doch hoe meer het naar het middel-
punt getrokken wordt, des te heviger wordt deze be-
weging, tot het eindelijk plotseling verdwijnt. Eerst
na verloop van zes uren ziet men van dit alles iets
terug, doch dan komt het ook met zoo veel geweld
weder te voorschijn, als het eerst verzwolgen werd.
Het geruisch van deze draaikolk is ontzettend. — Dat
onder water rotsen zijn, die deel aan dit verschijnsel
hebben , is zeer waarschijnlijk; doch hierdoor laat zich
geenszins alles verklaren. — Op dergelijke wijze, na-
melijk door de oneffenheid van den bodem der zee,
door heuvels, bergen en bergketens aldaar, verklaart
men eenigermate de oorzaak der stroomen.
Zeer merkwaardig is het, dat op eenige plaatsen,
namelijk bij Kuba, bronnen van zoet water, te mid-
den van het zeewater, verscheidene mijlen van de
kust te voorschijn komen, en wel met zulk een ge-
weld, dat kleine vaartuigen in gevaar zijn om door
de beweging des waters omgeworpen te woiden.