Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,ren; beeiMleren van dieren, die men thans op aar-
de niet meer aantreft; — wij bespeuren, dat de grond
uit verscheidene, niet altijd gehjke kgen van tuin-
aarde , zand, klei, veen, schelpen enz. bestaat. Wij
zien uit deze gesteldheid van de oppervlakte des
aardbols, uit de lagen dezer oppervlakte, uit de ho-
len , en uit andere omstandigheden, dat ten op'zigte
Van hare vorming groote veranderingen moeten
plaats gehad hebben. Dit oogpunt moeten wij bij on-
ze verdere beschouwing niet verliezen.
Beschouwt men eene wereldkaart — dan bespeurt
men ligtelijk, dat het land zich zoo verre niet uit-
strekt naar de zuidpool als naar de noordpool, het-
welk waarschijnlijk de oorzaak is, dat, op gelijke
breedte, aan de zuidpool eene veel grootere koude
heerscht dan aan de noordpool, en dat men naar
de zuidpool de zee met ijs bedekt vindt op eene
breedte, waar men naar de noordpool nog eene
onbelemmerde vaart en eene gematigde luchtsge-
steldheid heeft.
Opmerkenswaardig is het verder, dat de landen
naar de zuidpool, of die in het zuiderhalfrond,
zoo spits uitlÖopen, zoo als Amerika, Afrika en
Oostindie, welke gedaante men naar de noordpool
niet gewaar Wordt. Men vermoedt, dat dit het ge-
volg van verbazende overstroomingen is, door wel-
ker geweld veel lands door de zee verzwolgen uf
van andere landen gescheiden werd, waarom men
dan ook bij het zuidelijk gedeelte van Azie zoo
veel eilanden vindt, die waarschijnlijk ook niet
meer zouden bestaan, indien hunne • vastere
grondslag niet in staat geweest ware, het geweld
des waters tegenstand te bieden. Welligt is het door
dergelijke overstroomingen geweest, dat het land bij
sommige landengten, zoo als onder anderen bij Pa-
nama in Amerika, weggespoeld is, waardoor het
noordelijk en zuidelijk gedeelte van dit werelddeel
bijna van elkander gescheiden zijn. Dezelfde kracht
bad welligt deze geheele landengte doorgebroken,