Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
■ aardsche holen, welke, gemeenschap hebbende niet ver-
afgelegene ojiein'ngeu, waardoor de wind komt, het
Y'aler onstuimig maken. Men zegt, dat in dit meer
%ich 177 groote en kleine rivieren ontlasten.
4.
JOe »^e of oceann»
Er is slechts ééne zee , die echter op onderscheidene
plaatsen veivschillciide namen draagt. Hare diepte is
even zoo verscheiden als de hoogte der bergen en der
landen op aarde. De eilanden in zee kan men met
regt als de toppen van bergen beschöuwen.
De Oostzee heeft men 300 voet diep bevonden, en
de Noordzee viermaal zoo diep. De Middellandsche
Zee heeft eene diepte van 9000 voet, hetwelk nog
niet de helft der diepte is, welke men voor den Oceaan
aanneemt. Het spreekt van zelve, dat deze opgave
slechts eenige plaatsen in de genoemde zeeën geldt.
De zee heeft in het algehieen eene donker blaauw«
kleur, vooral daar, w'aar zij zeer diép is; nader bi
het land is de ' kleur van het ^eeW'ater lichter; hel
vertoont zich in een glas even als ander water. De^
ze kleur onderg.lat echter door tójkomende, omstandig-
heden eenige verandering. Op sommige plaatsen ver
toont het zich graauw, op andere roodachtig of groen
naar de kleur der zandbanken, dïe daar onder liggen
of door de zeegewassen, wdarriiede het op sommig
plaatsen zoo dik bedekt is, dal een zeilend schi|
daardoor in zijne vaart gestuit wordt.
Het lichten der zee is op sommige plaatsen zoo sterk
dat daarop zeilende scheiien lan^e, vellichte strepei
achter zich hebben.