Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
%
jia weinige dagen in hel regensaizoen langs denzelf-
den weg wedeï*, velerlei soort van visch, als snoek,
aal, karper, forellen enz, medevoerende. De menigte
groeven, gaten en Jjolen zijn van verschillenden aard;
eenige nemen het water op, andere voeren het aan.
Eene dezer groeven bevriest in den winter nooit.
In Rusland heelt men, behalve het groote Ladoga^
meer y eene menigte kleine meren van zeer verschil-
lenden aard. Men vindt er, die met een stinkend
water opgevuld zijn j die uit zout water bestaan, waar-
onder er zijn, die zoo veel zout bevatten, dat het
door de hitte des zomers\ kristallen schiet; men heeft
er met zoet en met zuurachtig water; die door ze-
kere soort van waterplanten eene roode kleur aanne-
men; die in het geheel geen visch of slechts enkele
soorten hebben; die met riet opgevuld zijn, enz.
Jn Slberie, in het gebied Irkutzh, heeft men het
groote me^r BaikaL Dit meer strekt zich uit van
Let zuidwesten naar liet noordoosten, en heeft eene
lengte van omtrent 80 Duitsche mjjlen. De bieedte
daarentegen is gei-ing, en afwisselende van 4 tot 10
mijlen. Het is als eene verbazende groote kloof, die
tusschen de van elkander gescheurde bergen is ont-
staan, en waarin zich de omliggende stroomen heb-
ben uitgestort. Het water van dit groote meer is zoo
helder, dat men op vele plaatsen, ter diepte van 6
of 7 vademen, den grond zeer duidelijk kan zien.
Zijne diepte is zeer verschillend van 3 tol 80 vade-
men. Aan dit me«r is, behalve door de golven, die
door den wind ontstaan, zelfs bij stil weer, op som-
mige plaatsen eene zekere beweging eigen. Men vooron-
derstelt, dat deze beweging veroorzaakt >vordt door onder-
5