Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C3
tollige waler op ie neuien en tot lieilzame einden Ie
bewaren.
Het meer op bet gebergte Estrella, in Beira in
Portugal, ligt op den top van eenen berg van tame-
lijke hoogte. Het is een door hooge rotsen ingesloten
meer, welks helder water steeds eejie geiualigde wai ni-
iieeft. la het midden bespeurt men bestendig eene
trillende beweging, en van lijd tot tijd ziet rnen al-
daar kleine blaasjes op de oppei vlakte des waters ver-
schijnen. Zijn afloop is aanmerkelijk, en geeft liet be-
staan aan een lager gelegen meer, wa^iruit beken
vloeijen, die zich tot eenen stroom vereenigen. Niet-
tegenstaande dezen afloop, bJijl't het water van eerst-
genoemd meer steeds op gelijke hoogte.
Van gelijken aard is het groote meer Ybera, in
Paraguay in Amerika, dat in de nabijheid der Pa*
rana ligt, geenen aanvoer door eenige beek of eeni-
gen stroom verkrijgt, en echter aan vier aanzienlijke
stroomen het bestaan geeft. Behalve het water, dat het
dopr deze rier stroomen verliest, wasemt het dagelijks
nog eene aanmerkelijke hoeveelheid uit van zijne opper-
vlaJtte, die nagenoeg 1000 vierkante zeemijlen be-
slaat — en echter blijft het bestendig op dezelfde hoog-
te. Welligt wordt het door onderaardsche kanalen door
de Parana onderhoucien.
In liet Jura-gebergte vindt men het kleine meer,
Lac de Joux genaamd, dat naauwelijks eene mijl
in den omtrek lieelt. Verscheidene beken vallen er in,
waarvan de grootste 10 voet bi eed en 2 vott diep
is. Al het regenwater der nabygele^ene bergen vloeit
hier henen. Geene beek, geen stroom komt uit dit
meer te voorscliijn, en echter behoudt het steeds de-
zellUe hoogte, Docii tusschen de kalkachtige lagen,
die regl ständig zijn, vindt men opjeningen, die door
Ue bewoners dezer streek gereinigd worden, wanneer