Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
waler allengs in dikle toenemen, ontstaan ei j verba-
zende zuilen van ijs.
Eenige der reeds genoemde stroomen in Zuid- Ame-
rika leveren ook verbazende watervallen op. De Pa-
raittt heeft nabij haren oorsprong verscheidene water-
vallen , doch de aanmerkelijkste vindt men bij de
stad Guayra. Hier wordt de ongeloofelijk diepe en
12600 voet breede stroom door rotsen in gen kanaal
van 180 voet breed zamen geperst, en stort zich
vervolgens ter diepte van 52 voet neder. Dit is slechts
eene hoogte van 52 voet; maar als men de verba-
zende menigte waters in aanmerking neemt, die hier
met een onbeschrijfelijk geweld naar beneden gedron-
gen wordt, dan zal het niet vreemd schijnen, dat
rotsen en boomen in den omtrek schijnen te beven.
De oprijzende waterdamp wordt insgelijks uren verre
gezien, en veroorzaakt in die streek eenen bestendi-
gen stofregen, waarin de zonnestralen de fraaiste re-
genbogen vormen.
Onder vele andere merkwaardigheden van rivieren,
verdienen de volgende vermeld te worden.
Niet verre van den weg tusschen Lyon en Geneue,
verdwijnt de Rhone omtrent 60 schreden lang uit het
oog. De oorzaak hiervan ligt in eenige stukken rots,
die over het bed, dat de rivier zich door de rotsen
gebaand heeft, gevallen zijn, en aldaar eene soort vaa
gewelf vormen.
Andere rivieren verliezen zich werkelijk in de aarde
of in holen, en komen verre van daar weder te voor-
schijn , zoo als men er verscheidene in lllyrie vindt.
Eenige andere in laatst genoemd land ziet men niet
vyeder, zoo als, b, v., de Licca, die verscheidene
1 kleine rivieren opneemt, en zich dan in -de aarde
verliest. In andere landen bespeurt men dergelijke
verschijnselen. Men kan deze in het algemeen als zeer
weldadig beschouwen, voornamelijk, wanneer een dal>