Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
De Züs^er-Twier of Rio de la Plata^ in Zuid*
Amerika, is insgelijks een verbazende stroom, die een
geheel stroomgebied vormt, en behalve uit vele ande-
re rivieren, die hij opneemt, en die meerendeels gi-oo-
ter zijn dan de grootste rivier in Europa^ uit de
vereeiiiging van drie hoofdstroomen bestaat. Een de-
zer laatste, Paraguay^ voert, bij de kleine stad
Assumptiony in een uur, bij eene gemiddelde bei-e-
kening, 2Ü0000 k.ubiek-toisen Avater voorbij. Beneden
deze stad, vereenigt hij zich eerst met eenen anderen
aanzienlijken stroom. Een andere stroom, die in de
ZiWer ^ risfier valt, is nog grooter, namelijk de uit
Brazilië komende Parana, waarin zich de Yguaza
uitstort, die na hare vereeniging met de Paraguay
grooter zijn zal dan verscheidene der grootste Euro-
pèBche rivieren te zamen genomen.
De rivieren aan beide zijden van de middellijn heb-
ben dit allen met elkander gemeen, dat zij op gezet-
te tijden toe - en afnemen, hetwelk een gevolg is van
de menigte regen, die aldaar in den regentijd valt.
Baiten Amerika, vindt men de grootste stroomen
in Azie, onder welke de Ural of Jaik eenen loop
lieeft van 400 mijlen. De M^olga stroomt nog lOO
mijlen veider. AVeike Tèrbazende stroomen, en hoe
vele., levert het gebergte van Tibet niet op! — Den
hooldstroom van China y de Ganges in Hin'dostan,
en vele andere, die ingelijks in den regentijd opzwellem
Het gebergte van Afrika, dat ons in de binnenlan-
den A-^an dit \verelddeel nog onbekend is, levert ins-
rtel^ks aanzienlijke ftlroomen op, «oó als den Nijl,
dfen Senegal Cn de Gambia, die t^chltir met de stroo-
men in Amerika niet te vergelijken zijn. Vele der
overige rivieren in Afriktt verliezen 2ich in het zand,