Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
men ook de grootste rivieren. In zeer vlakke landen
kunnen wel bronnen, maar geene rivieren bestaan.
De Miasissippi, in Noord-Amerika, wiens bronnen
dén Europeer nog niet genoeg bekend zijn, doorloopt
460 Duitsche mijlen van het noorden naar het zui-
den, en neemt een groot aantal andere, en nog niet
genoegzaam bekende rivieren op, onder welke eerste
de Ohio behoort, die, voor dat zij in den Missis-
sippi valt, eene lengte van 240 Duitsche mijlen door-
loopt , en, voor hare vereeniging met laatstgenoemde
rivier, 40 deels bevaarbare rivieren opneemt. — Nog
grooler dan de Ohio is de üit het westen komende
Missouri, die zich insgelijks met den Mississippi
vereenigt. Beide rivieren treden op gezette tijden
builen hare oevers, en overstroomen het omgelege-
ne land.
De veel kleinere Connecticuty die, uit hoofde van
eenen loop van 200 mijlen, in Europa eene zeer
groote rivier 'konde genaamd worden; die 500 zoo ri-
vieren als beken in dezen loop opneemt, en met eenen
mond van 4 mijlen breed in zee valt, is vooral in
één opzigt zeer merkwaardig. — Veertig mijlen van
haren mond, moei deze rivier door twee steile rot-
sen boren, die niet verder d^n 15 voet van elkan-
der verwijderd zijn. Het geweld, waarmede het-wa-
ter tegen deze rotsen stoot, en de kracht, die het
sedert eeuwen te vergeefs verspild heeft om zijn bed.
te verwijden, is boven alle beschrijving. Het geweld
van den stroom is zoo groot, dat de sterkste boo-
men, door den stroom in deze engte gevoerd, bijna
als door den bliksem verbrijzeld woi'den, en de dik-
ste ijsschotsen als sjof verstuiven. De velden beneden
dezen val xijn mijlen in den omtrek met splinters hout
bedekt. De geweldige persing van den stroom houdt
op deze plaats zelfs stukjes ijzer of lood drijvende.
Welk eene aanmerkelijke rivier is niet de St, Lau*
rem-stroom in Kanada^ die meer dan 100 rivieren